Vorm vir Kerklike Statistiek

Riversdal-Wes

Ring: Riversdal

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 94
Belydende lidmate: 501
Aantal gedoop: 5
Aantal belydenis afgelê: 9

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 19
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 354
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 45
Aantal vrywilligers: 21

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 1451
Tweede Sondag van Februarie 1240
Derde Sondag van Februarie 196
Vierde Sondag van Februarie 194
Gemiddelde bywoning 129.45


Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Riversdal-Wes

Notas of Kommentaar

Die eerste 2 Sondae in Februarie 2021 was aanlyn met Facebook en Watsup.

Terug na lys van gemeentes.