Vorm vir Kerklike Statistiek

Riversdal

Ring: Riversdal

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 160
Belydende lidmate: 747
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 39

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

geen

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 25
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 245
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 40
Aantal vrywilligers: 300

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 52
Tweede Sondag van Februarie 62
Derde Sondag van Februarie 230
Vierde Sondag van Februarie 40
Gemiddelde bywoning 10.58


Sosiale Media:

Facebook RIVERSDAL MOEDERGEMEENTE, Sms, Whastapp

Notas of Kommentaar

Ds André Jordaan bevestig dat ons tans 1 Leraar in diens het. 2de Leraarspos is nog vakant. Dit is ook so genotuleer deur die Kerkraad.. Moedergemeente Riversdal is dus 2 Leraar gemeente. .

Terug na lys van gemeentes.