Vorm vir Kerklike Statistiek

Riebeek-Wes

Ring: Swartland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 48
Belydende lidmate: 227
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 6
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 24
Tweede Sondag van Februarie 28
Derde Sondag van Februarie 57
Vierde Sondag van Februarie 22
Gemiddelde bywoning 11.91

Terug na lys van gemeentes.