Vorm vir Kerklike Statistiek

Richmond

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 21
Belydende lidmate: 109
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 70
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 34
Tweede Sondag van Februarie 40
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 15
Gemiddelde bywoning 17.12


Sosiale Media:

facebook: NG Kerk Richmond

Terug na lys van gemeentes.