Vorm vir Kerklike Statistiek

Reebok

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 137
Belydende lidmate: 1302
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Heelwat lidmate wat oorlede is gedurende die afgelope jaar.

Jongmense het in 2021 Belydenis van Geloof afgelê.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 67
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 934
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 18
Aantal vrywilligers: 112

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 504
Tweede Sondag van Februarie 649
Derde Sondag van Februarie 346
Vierde Sondag van Februarie 314
Gemiddelde bywoning 31.50

Website: http://www.ngkreebok.co.za
Sosiale Media:

Vrouebediening NG Gemeente Reebok

Notas of Kommentaar

As gevolg van die pandemie is daar sedert die eerste inperking (vlak 5) geen eredienste gehou tot en met 27 September 2020 tot Sondag 6 Desember 2020 toe daar weer ‘n inperking ingestel was. Geen Eredienste is dus gedurende Februarie 2021 gehou nie. Virtuele dienste (YouTube) is gehou en getalle van kykers is deurgegee. Geen kleingroepe, huiskringe, Bybelstudie-groepe of wykshuisbesoeke het byeengekom nie. Dit was ‘n uitdagende jaar maar die Here het voorsien en ons lidmate het ons gemeente ondersteun. Alle eer aan die Vader.
Alle Kerklike byeenkomste is eers 7 Maart 2021 hervat.

Terug na lys van gemeentes.