Vorm vir Kerklike Statistiek

Prins Albert

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 45
Belydende lidmate: 279
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Geen Eredienste agv Covid19 en ook geen vaste Leraar vanaf April 2020 tot Januarie 2021

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 90
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 13
Tweede Sondag van Februarie 17
Derde Sondag van Februarie 15
Vierde Sondag van Februarie 14
Gemiddelde bywoning 4.55


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/groups/1536952359944644/

Terug na lys van gemeentes.