Vorm vir Kerklike Statistiek

Port Nolloth

Ring: Namakwaland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 11
Belydende lidmate: 119
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Meeste kinders is in koshuis op Springbok en woon kategese klasse daar by.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 1

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 33
Tweede Sondag van Februarie 25
Derde Sondag van Februarie 26
Vierde Sondag van Februarie 28
Gemiddelde bywoning 21.54


Sosiale Media:

Facebook: ng kerk Port Nolloth

Notas of Kommentaar

geen kleingroepie word gehou nie as gevolg van die covid.

Terug na lys van gemeentes.