Vorm vir Kerklike Statistiek

Plumstead

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 36
Belydende lidmate: 241
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Vertrek uit gemeente, en sterftes

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 40
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers: 2

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 51
Tweede Sondag van Februarie 46
Derde Sondag van Februarie 63
Vierde Sondag van Februarie 61
Gemiddelde bywoning 19.95


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ngkplumstead

Notas of Kommentaar

Nog baie lidmate wat nie kerk bywoon nie, agv Covid 19.

Terug na lys van gemeentes.