Vorm vir Kerklike Statistiek

Plettenbergbaai

Ring: Knysna

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 128
Belydende lidmate: 456
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê:

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 30
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 30
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie
Vierde Sondag van Februarie
Gemiddelde bywoning 0.00


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/Noorderkruis-NG-Kerk-Plettenbergbaai-174764139242940

Terug na lys van gemeentes.