Vorm vir Kerklike Statistiek

Piketberg

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 196
Belydende lidmate: 925
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 30
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 180
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 30
Aantal vrywilligers: 120

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 44
Tweede Sondag van Februarie 36
Derde Sondag van Februarie 64
Vierde Sondag van Februarie 59
Gemiddelde bywoning 4.53


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/NGKerkPiketberg/

Notas of Kommentaar

Die invloed van Covid-19 en beperkings op getalle van bywoning by eredienste het veroorsaak dat bywoningsgetalle nie hierdie jaar ‘n realistiese weergawe is nie.

Terug na lys van gemeentes.