Vorm vir Kerklike Statistiek

Philadelphia

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 61
Belydende lidmate: 210
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 2

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 25
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 10
Aantal vrywilligers: 10

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 47
Tweede Sondag van Februarie 47
Derde Sondag van Februarie 83
Vierde Sondag van Februarie 68
Gemiddelde bywoning 22.60

Website: http://www.ngkerkphiladelphia.org.za
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/NG-Kerk-Philadelphia-178566479185841/

Terug na lys van gemeentes.