Vorm vir Kerklike Statistiek

Parow-Welgelegen

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 236
Belydende lidmate: 1226
Aantal gedoop: 12
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Lidmate vertrek/sterf af/sluit aan. Lidmaatregister word ook gereeld opdateer.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 21
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 120
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 11
Aantal vrywilligers: 211

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 138
Tweede Sondag van Februarie 134
Derde Sondag van Februarie 161
Vierde Sondag van Februarie 156
Gemiddelde bywoning 10.07

Website: http://www.ngkpw.co.za
Sosiale Media:

https://www.facebook.com/ParowWelgelegen
WhatsApp: 074 682 6890
www.kerkvirvandag.co.za

Terug na lys van gemeentes.