Vorm vir Kerklike Statistiek

Parowvallei-Oos

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 79
Belydende lidmate: 326
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Weens Covid 19 wasdaar geen doop en belydenisafleggings nie.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 50
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers: 28

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 28
Derde Sondag van Februarie 34
Vierde Sondag van Februarie 34
Gemiddelde bywoning 5.93

Website: http://parowvallei-oos.co.za

Terug na lys van gemeentes.