Vorm vir Kerklike Statistiek

Parowvallei

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 40
Belydende lidmate: 308
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Covid-19

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 50
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers: 5

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 164
Tweede Sondag van Februarie 160
Derde Sondag van Februarie 172
Vierde Sondag van Februarie 165
Gemiddelde bywoning 47.49


Sosiale Media:

Facebook: NG Gemeente Parowvallei

Notas of Kommentaar

Styging in erediens getalle hoofsaaklik toe te skryf aan persone wat eredienste aanlyn via FB en op gemeente se Whatsapp groep volg. Bywoning in kerkgebou self is deurgaans effens laer.

Terug na lys van gemeentes.