Vorm vir Kerklike Statistiek

Parow-Panorama

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 181
Belydende lidmate: 972
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 12
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 101
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 11
Aantal vrywilligers: 51

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 47
Tweede Sondag van Februarie 38
Derde Sondag van Februarie 47
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 3.95

Website: http://www.parow-panorama.co.za
Sosiale Media:

www.facebook.com/parowpanorama

Terug na lys van gemeentes.