Vorm vir Kerklike Statistiek

Parow-Noord

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 55
Belydende lidmate: 356
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 4
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 40
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 12

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 26
Tweede Sondag van Februarie 35
Derde Sondag van Februarie 24
Vierde Sondag van Februarie 29
Gemiddelde bywoning 6.93


Sosiale Media:

https://www.facebook.com/parownoordgemeenskapskerk/

Terug na lys van gemeentes.