Vorm vir Kerklike Statistiek

Parow

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 185
Belydende lidmate: 1677
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Die al meer dreigende omgewing vir ons lidmate. Die ouderdom van ons gemeentelede – verhuis na aftree-oorde, afsterwe. Die Covid-19 pandemie.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 19
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 18
Aantal vrywilligers: 7

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 33
Tweede Sondag van Februarie 36
Derde Sondag van Februarie 36
Vierde Sondag van Februarie 54
Gemiddelde bywoning 2.13


Sosiale Media:

Facebook Profiel: NG Kerk Parow

Notas of Kommentaar

Geen.

Terug na lys van gemeentes.