Vorm vir Kerklike Statistiek

Paarl-Vallei

Ring: Die Paarl

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 321
Belydende lidmate: 1027
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 9

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 10
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.paarlvalleigemeente.co.za

Notas of Kommentaar

Geen dienste agv Covid

Terug na lys van gemeentes.