Vorm vir Kerklike Statistiek

Paarlberg

Ring: Die Paarl

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 420
Belydende lidmate: 1313
Aantal gedoop: 10
Aantal belydenis afgelê: 17

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 2
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 64
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 15
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 99
Tweede Sondag van Februarie 61
Derde Sondag van Februarie 82
Vierde Sondag van Februarie 73
Gemiddelde bywoning 4.54

Website: http://paarlbergkerk.co.za
Sosiale Media:

Families@paarlberg

Terug na lys van gemeentes.