Vorm vir Kerklike Statistiek

Outeniqualand

Ring: George

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 63
Belydende lidmate: 447
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 16
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 121
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 18
Aantal vrywilligers: 22

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie
Tweede Sondag van Februarie
Derde Sondag van Februarie
Vierde Sondag van Februarie
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.outeniqualand.co.za
Sosiale Media:

Ng Outeniqualand Gemeente

Notas of Kommentaar

Ons kerkdienste is in die vorm van ‘n Inrydiens op ons kerkterrein asook aanlyndienste. Aangesien die mense in hulle karre sit, is dit onmoontlik om korrekte getalle deur te gee. Die bywoning van ons inrydienste is baie goed. Gemiddeld 80 tot 100 karre per erediens.

Terug na lys van gemeentes.