Vorm vir Kerklike Statistiek

Oudtshoorn-Suid

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 20
Belydende lidmate: 244
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente:
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers: 2

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 99
Tweede Sondag van Februarie 110
Derde Sondag van Februarie 95
Vierde Sondag van Februarie 62
Gemiddelde bywoning 34.66


Sosiale Media:

Geen

Notas of Kommentaar

Daar is die grootste gedeelte van die jaar geen kleingroepe gehou nie.
Ons eredienste het die laaste Sondag van Februarie weer hervat, die eerste drie Sondae is klankboodskappe na die gemeente uitgestuur en die getalle is geskat.

Terug na lys van gemeentes.