Vorm vir Kerklike Statistiek

Oudtshoorn

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 153
Belydende lidmate: 760
Aantal gedoop: 10
Aantal belydenis afgelê: 8

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 20
Aantal vrywilligers: 42

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 231
Tweede Sondag van Februarie 216
Derde Sondag van Februarie 221
Vierde Sondag van Februarie 234
Gemiddelde bywoning 24.70

Website: http://www.moeder.co.za
Sosiale Media:

Facebook: Kerkkantoor Oudtshoorn Moeder

Terug na lys van gemeentes.