Vorm vir Kerklike Statistiek

Ottery

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 0
Belydende lidmate: 102
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 7
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 5
Aantal vrywilligers: 1

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 24
Tweede Sondag van Februarie 23
Derde Sondag van Februarie 25
Vierde Sondag van Februarie 30
Gemiddelde bywoning 25.00

Website: http://ngkerk.net/
Sosiale Media:

whatsapp groepe:
Kerkraad
Gemeente Lys
Vrougroep

Terug na lys van gemeentes.