Vorm vir Kerklike Statistiek

Pinelands

Ring: Wynberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 44
Belydende lidmate: 188
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 8
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 8
Aantal vrywilligers: 6

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 25
Gemiddelde bywoning 2.69

Website: http://www.pinelandsngkerk.org

Terug na lys van gemeentes.