Vorm vir Kerklike Statistiek

Oostersee

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 122
Belydende lidmate: 580
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 2

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 31
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers: 3

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 40
Tweede Sondag van Februarie 43
Derde Sondag van Februarie 33
Vierde Sondag van Februarie 37
Gemiddelde bywoning 5.45

Website: http://www.ngkerkoostersee.co.za
Sosiale Media:

Facebook: NG Kerk Oostersee asook Jeug in Christus.
Instagram: jeuginchristus

Terug na lys van gemeentes.