Vorm vir Kerklike Statistiek

Nuwerus

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 52
Belydende lidmate: 220
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Aantal lidmate het min of meer dieselfde gebly.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 100
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 16
Aantal vrywilligers: 20

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 34
Tweede Sondag van Februarie 65
Derde Sondag van Februarie 12
Vierde Sondag van Februarie 40
Gemiddelde bywoning 13.88

Terug na lys van gemeentes.