Vorm vir Kerklike Statistiek

Namakwaland

Ring: Namakwaland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 74
Belydende lidmate: 402
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 7

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 7
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 40
Aantal vrywilligers: 2

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00


Sosiale Media:

Geen

Terug na lys van gemeentes.