Vorm vir Kerklike Statistiek

Mosselbaai-Suid

Ring: Mosselbaai

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 199
Belydende lidmate: 1427
Aantal gedoop: 6
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 3
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 9
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 128
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 9
Aantal vrywilligers: 26

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 50
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 2.31

Website: http://www.suidkerkmsb.co.za

Terug na lys van gemeentes.