Vorm vir Kerklike Statistiek

Moorreesburg

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 378
Belydende lidmate: 1314
Aantal gedoop: 19
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Belydeniskandidate wat in 2020 belydenis moes aflê, het eers in April 2021 belydenis afgelê – weens die inperkingsmaatreëls. Dope het eers hervat na die verslapping van die inperking.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 40
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 350
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 38
Aantal vrywilligers: 240

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://www.moorreesburg.co.za
Sosiale Media:

Facebook – https://www.facebook.com/ngmoorreesburg/

Notas of Kommentaar

Daar kon geen fisiese dienste gehou word in Februarie nie. Daar was wel ONLINE dienste beskikbaar gestel aan gemeentelede – baie moeilik om die getal luisteraars te bepaal, want dit was op Whatsapp groepe, sowel as Youtube, ons website en Facebook beskikbaar gestel.

Terug na lys van gemeentes.