Vorm vir Kerklike Statistiek

Monte Vista

Ring: Tygerberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 147
Belydende lidmate: 568
Aantal gedoop: 7
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Monte Vista is besig om `n ouer gemeente te word. Nie noodwendig NGK lidmate wat intrek wanneer huis verkoop word nie.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 38
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 19
Aantal vrywilligers: 10

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 49
Tweede Sondag van Februarie 30
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 6.26


Sosiale Media:

NG Kerk Monte Vista: Facebook: NG KERK Monte Vista

Notas of Kommentaar

Geen

Terug na lys van gemeentes.