Vorm vir Kerklike Statistiek

Montagu

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 205
Belydende lidmate: 1058
Aantal gedoop: 10
Aantal belydenis afgelê: 13

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 65
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 42
Aantal vrywilligers: 55

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 50
Tweede Sondag van Februarie 49
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 3.94


Sosiale Media:

NG Kerk Montagu

Terug na lys van gemeentes.