Vorm vir Kerklike Statistiek

Merweville

Ring: Beaufort

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 21
Belydende lidmate: 111
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 30
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 9
Aantal vrywilligers: 4

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 33
Tweede Sondag van Februarie 30
Derde Sondag van Februarie 32
Vierde Sondag van Februarie 42
Gemiddelde bywoning 25.95

Website: http://www.facebook.com/ngkerkmerweville

Notas of Kommentaar

Geen

Terug na lys van gemeentes.