Vorm vir Kerklike Statistiek

Melkbosstrand

Ring: Kaap die Goeie Hoop

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 210
Belydende lidmate: 926
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 10

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Ons het ‘n sensus opname gedoen einde 2019. Sodoende het ons data gekry van lidmate wat verhuis het en so meer wat dit net nooit by ons aangemeld het nie. Die getalle verskil dus redelik van die vorige jaar s’n aangesien ons nou met werklike getalle werk, in plaas van die verouderde inligting van die vorige sensus opname om en by 8 jaar gelede.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 15
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 160
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 35
Aantal vrywilligers: 16

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 78
Tweede Sondag van Februarie 135
Derde Sondag van Februarie 89
Vierde Sondag van Februarie 122
Gemiddelde bywoning 9.33

Website: http://www.ngkerkmelkbosstrand.co.za
Sosiale Media:

Facebook: @NgKerkMelkbosstrand
YouTube: NG Kerk Melkbosstrand
Instagram: ngkerkmelkbosstrand
Whatsapp: 066 026 7989

Terug na lys van gemeentes.