Vorm vir Kerklike Statistiek

McGregor

Ring: Swellendam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 23
Belydende lidmate: 70
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 1
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 20
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 5
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 46
Tweede Sondag van Februarie 43
Derde Sondag van Februarie 28
Vierde Sondag van Februarie 25
Gemiddelde bywoning 38.17


Sosiale Media:

Facebook : NG Kerk McGregor

Terug na lys van gemeentes.