Vorm vir Kerklike Statistiek

Lutzville

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 219
Belydende lidmate: 604
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 13

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 12
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 80
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 26
Aantal vrywilligers: 10

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 48
Tweede Sondag van Februarie 48
Derde Sondag van Februarie 51
Vierde Sondag van Februarie 53
Gemiddelde bywoning 6.08


Sosiale Media:

FACEBOOK: Lutzville Gemeente

Notas of Kommentaar

Eredienste bywoning mag net 50 mense gewees het in Februarie
rede hoekom bywoning so swak lyk

Terug na lys van gemeentes.