Vorm vir Kerklike Statistiek

Laaiplek

Ring: Vredenburg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 111
Belydende lidmate: 788
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 6

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

COVID inperking vir Doop en belydenisaflegging was nogal ‘n uitdaging

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 0
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 0
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 28
Aantal vrywilligers: 5

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 0.00

Website: http://ngkerklaaiplek.co.za
Sosiale Media:

Facebook
WhatsApp-groepe

Notas of Kommentaar

Neem net kennis agv COVID regulasies was daan geen DIENSTE gehou in Feb. 2021 nie. Ds Charl van Rensburg het Youtube Boodskappe uitgestuur na die lidmate se selfone asook dit geplaas op ons FB blad. Hy het ook elke Maandag tot Vrydag ‘n Tema en skriflesing ook uitgestuur aan die lidmate bo en behalwe sy Sondag preke, hy hou nogsteeds vol met die stem boodskappe elke dag.
Neem ook net kennis van die groepe daar is net twee manne bidure aktief juis vir die COVID regulasies wat ingestel was en is. Vrouediens sal ook weer betrokke raak sou gou moontlik ons kan. Ds Charl se stemboodskappe elke dag vervul die rol van die groepies op die oomblik op ‘n geestelike vlak.

Terug na lys van gemeentes.