Vorm vir Kerklike Statistiek

La Belle

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 45
Belydende lidmate: 218
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Nog nie ingedien nie

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 29
Tweede Sondag van Februarie 31
Derde Sondag van Februarie 67
Vierde Sondag van Februarie 20
Gemiddelde bywoning 13.97

Terug na lys van gemeentes.