Vorm vir Kerklike Statistiek

Kuilsrivier-Digtebij

Ring: Kuilsrivier

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 70
Belydende lidmate: 417
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 0
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 53
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 19
Derde Sondag van Februarie 18
Vierde Sondag van Februarie 23
Gemiddelde bywoning 3.08

Notas of Kommentaar

Weens Covid 19 en opdrag van regering was daar geen erediens, die eerste Sondag van Februarie 2021 nie. Lidmaat getalle van bywoning drasties minder weens Covid 19

Terug na lys van gemeentes.