Vorm vir Kerklike Statistiek

Kuilsrivier

Ring: Kuilsrivier

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 78
Belydende lidmate: 623
Aantal gedoop: 4
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 21
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 13
Aantal vrywilligers: 220

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 166
Tweede Sondag van Februarie 142
Derde Sondag van Februarie 64
Vierde Sondag van Februarie 90
Gemiddelde bywoning 16.48

Website: http://www.ngkerk-kuilsrivier.co.za
Sosiale Media:

ng kerk kuilsrivier moedergemeente

Notas of Kommentaar

Die eredienste in Februarie is aanlyn gehou. Dit is moeilik om die syfers vas te stel aangesien daar soms met ‘n “view” meer as een persoon na die erediens geluister het.

Terug na lys van gemeentes.