Vorm vir Kerklike Statistiek

Kraaifontein

Ring: Durbanville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 29
Belydende lidmate: 285
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 45
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers: 16

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 54
Tweede Sondag van Februarie 60
Derde Sondag van Februarie 60
Vierde Sondag van Februarie 43
Gemiddelde bywoning 17.28


Sosiale Media:

Facebook – N G Kerk Kraaifontein

Notas of Kommentaar

Ons erken dat ons bestaan te danke is aan God se wonderlike genade – veral te midde van die Covid 19 pandemie en inperkings. Ons ervaar meer toewydings-erns by senior lidmate wat met moeite via tegnologie inskakel by erediensuitsendings.

Terug na lys van gemeentes.