Vorm vir Kerklike Statistiek

Koringberg

Ring: Piketberg

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 37
Belydende lidmate: 117
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 4

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 20
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 9
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 31
Tweede Sondag van Februarie 20
Derde Sondag van Februarie 50
Vierde Sondag van Februarie 43
Gemiddelde bywoning 23.38

Website: http://koringberg.ng.org.za
Sosiale Media:

Koringberg NG Kerk

Terug na lys van gemeentes.