Vorm vir Kerklike Statistiek

Kleinmond

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 171
Belydende lidmate: 1822
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 5

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Bly redelik konstant

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 41
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 324
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 26
Aantal vrywilligers: 2200

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 96
Derde Sondag van Februarie 181
Vierde Sondag van Februarie 174
Gemiddelde bywoning 5.66

Website: http://www.ngkkleinmond.co.za
Sosiale Media:

Facebook NGK Kleinmond

Notas of Kommentaar

As gevolg van beperking aantal persone per erediens is by die 50 maksimum per erediens gehou

Terug na lys van gemeentes.