Vorm vir Kerklike Statistiek

Kenridge

Ring: Bellville

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 1918
Belydende lidmate: 3942
Aantal gedoop: 42
Aantal belydenis afgelê: 26

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Getalle het min of meer dieselfde gebly. Gesinne het gemeente verlaat en nuwe gesinne het bygekom. A.g.v. COVID het ons minder doopgeleenthede gehad.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 6
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 43
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 387
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 11
Aantal vrywilligers: 200

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 670
Tweede Sondag van Februarie 563
Derde Sondag van Februarie 686
Vierde Sondag van Februarie 471
Gemiddelde bywoning 10.20

Website: http://www.ngkenridge.co.za
Sosiale Media:

http://www.facebook.com/NgKenridge

Notas of Kommentaar

A.g.v COVID ons getalle by eredienste ook minder a.g.v virtuele eredienste.

Terug na lys van gemeentes.