Vorm vir Kerklike Statistiek

Karatara

Ring: Knysna

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 124
Belydende lidmate: 711
Aantal gedoop: 0
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Ons is n senior(afgetredenes) gemeente – feitlik geen groei wat jongmense betref nie

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 12
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 31
Aantal vrywilligers: 12

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 169
Tweede Sondag van Februarie 149
Derde Sondag van Februarie 132
Vierde Sondag van Februarie 141
Gemiddelde bywoning 17.69

Website: https://www.facebook.com/NGKerkKarataraSedgefield/

Notas of Kommentaar

Die syfers van erediens bywoning is Februarie 2020 – ons het nog nie erdienste hierdie jaar gehad in Februarie nie
Kleingroepe sukkel tans om aan die gang te kom – mense nog baie versigtig en heelwat van hulle sukkel met chroniese toestande – vandaar na my mening die versigtigheid.

Terug na lys van gemeentes.