Vorm vir Kerklike Statistiek

Kangovalleie

Ring: Oudtshoorn

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 25
Belydende lidmate: 102
Aantal gedoop: 1
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Lidmate na ander kerke.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste:
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 3
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 22
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 2

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 42
Derde Sondag van Februarie 33
Vierde Sondag van Februarie 18
Gemiddelde bywoning 18.31

Terug na lys van gemeentes.