Vorm vir Kerklike Statistiek

Kamieskroon

Ring: Namakwaland

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 7
Belydende lidmate: 99
Aantal gedoop: 2
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 2
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 18
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 12
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 30
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 0
Gemiddelde bywoning 7.08

Website: http://www.ngkamieskroon.co.za

Notas of Kommentaar

Geen verdere Eredienste in Februarie agv Leraar se covid 19 positief en baie gemeente lede.

Terug na lys van gemeentes.