Vorm vir Kerklike Statistiek

Hottentots-Holland

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 292
Belydende lidmate: 1119
Aantal gedoop: 9
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

LAndswye inperking het veroorsaak dat dienste uitgesaai (i.p.v fisies bygewoon is) is en dat die finalejaar kategete nog nie belydenis van geloof afgelê het nie.

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 2
Predikante in termynbetaalde poste: 0
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 6
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 51
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 7
Aantal vrywilligers: 89

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 0
Tweede Sondag van Februarie 0
Derde Sondag van Februarie 0
Vierde Sondag van Februarie 36
Gemiddelde bywoning 0.64

Website: http://www.nghottentotsholland.co.za
Sosiale Media:

FB: NG Hottentots-Holland Familiekerk

Notas of Kommentaar

Landswye inperking agv Covid virus maak dat ons glad nie hierdie syfers moet gebruik of in ag moet neem wanneer die kerklike stats bestudeer word nie. 2020 was ‘n uitskieter

Terug na lys van gemeentes.