Vorm vir Kerklike Statistiek

Helderberg

Ring: Somerset-Wes

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 1941
Belydende lidmate: 4939
Aantal gedoop: 32
Aantal belydenis afgelê: 30

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 5
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 1
Aantal betaalde jeugwerkers: 1

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 140
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 2000
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 25
Aantal vrywilligers: 1000

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 456
Tweede Sondag van Februarie 505
Derde Sondag van Februarie 671
Vierde Sondag van Februarie 797
Gemiddelde bywoning 8.83

Website: http://www.nghelder.org.za/
Sosiale Media:

Facebook: Helderberg Gemeente
Facebook: Helderberg Gemeente gesels lekker
Tweet: Helderberg NG Kerk

Terug na lys van gemeentes.