Vorm vir Kerklike Statistiek

Grabouw

Ring: Caledon

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 110
Belydende lidmate: 519
Aantal gedoop: 11
Aantal belydenis afgelê: 1

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante: 1
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers: 0
Aantal betaalde jeugwerkers: 0

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 5
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe: 50
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 32
Aantal vrywilligers: 0

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 37
Tweede Sondag van Februarie 75
Derde Sondag van Februarie 47
Vierde Sondag van Februarie 48
Gemiddelde bywoning 8.23

Website: http://nggemeentegrabouw.co.za
Sosiale Media:

FACEBOOK ngkgrabouw

Terug na lys van gemeentes.