Vorm vir Kerklike Statistiek

Graafwater

Ring: Clanwilliam

Inligting soos op: 28 Februarie 2021

Lidmate:

Dooplidmate: 27
Belydende lidmate: 221
Aantal gedoop: 3
Aantal belydenis afgelê: 0

Wat is na u mening die grootste redes vir die styging of daling in u gemeente se lidmaattal?

Predikante en Jeugwerkers

Voltydse predikante:
Predikante in termynbetaalde poste: 1
Aantal tentmakers:
Aantal betaalde jeugwerkers:

Lidmaat Betrokkenheid

Aantal kleingroepe in die gemeente: 8
Totale getal mense betrokke by die kleingroepe:
Aantal “amptelike” kerkraadslede: 14
Aantal vrywilligers:

Eredienste

Eerste Sondag van Februarie 50
Tweede Sondag van Februarie 59
Derde Sondag van Februarie 51
Vierde Sondag van Februarie 50
Gemiddelde bywoning 21.17


Sosiale Media:

Geen

Terug na lys van gemeentes.